logo22

bino

OCTA polise

apdrošināšanas kredita

Obligātā Civiltiesiskā Transportlīdzekļa apdrošināšana internetā ir apdrošināšanas polise, kas ir nepieciešama jebkuram transportlīdzekļa īpašniekam, kas ikdienā piedalās ceļu satiksmē ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Ja transportlīdzekļa īpašnieks nav laicīgi iegādājies un atjaunojis apdrošināšanu savam automobilim un šo faktu konstatē Ceļu policijas pārstāvis, transportlīdzekļa īpašnieks var tikt sodīts likumā noteiktajā kārtībā ar naudas sodu līdz 60 latiem. OCTA polisi var iegādāties pie jebkurā Latvijas apdrošināšanas kompānijā, turklāt to var izdarīt arī internetā neizejot no mājām! Dažādām sociālajām grupām ir pieejamas arī atlaides polises iegādei. Par to tuvāk var uzzināt pie apdrošināšanas kompānijas pārstāvja.

Kas piedāvā OCTA polisi?

OCTA polise ir pieejama iegādei jebkurā no Latvijas apdrošināšanas kompānijām, kā arī bankā. Katrai apdrošināšanas kompānijai var būt sava cenu politika, tāpēc cenu sadalījums nav viennozīmīgs un konkrētu polises cenu noteiks apdrošināšanas kompānijas darbinieks. Visas šīs kompānijas un arī bankas, polises piedāvā iegādāties arī internetā. Ai noskaidrotu sev izdevīgāko OCTA polises pārdošanas kompāniju, aicinām izmantot interneta meklētāju, kurā ievadīta frāze OCTA polise. Meklētājs atradīs visas apdrošināšanas kompānijas, kas piedāvā šādu pakalpojumu un klienta uzdevums nu vairs būs tikai atrast sev piemērotāko polises piedāvājumu. OCTA polise, kas tiek noslēgt internetā, taustāmā veidā ir iegūstama 5 darba dienu laikā, iepriekš to piesakot jebkurā savas apdrošināšanas firmas filiālē.

Cik maksā polise?

Polises cena ir atkarīga no Jūsu automašīnas markas, modeļa un izdošanas gada, bonus-malus klases, apdrošināšanas termiņa, transportlīdzekļa masas, transportlīdzekļa reģistrācijas vietas. Polises cenu ietekmē ne tikai transportlīdzeklis, bet arī tā īpašnieks. Pērkot polisi tiek ņemts vērā autoīpašnieka juridiskais statuss un arī dažādi savādāki kritēriji, kurus var noteikt katrs apdrošinātājs atsevišķi. Par piemēru var minēt, ka atlaides polises cenai tiek piešķirtas personām, kurām ir noteikta invaliditāte, kā arī zemniekiem. Par atlaides iespējam ir iespējams tuvāk uzzināt pie apdrošinātāja. Var gadīties, ka tiek piedāvātas arī.

Vai nepieciešams polisi pārvadāt līdzi?

Ņemot vērā to, ka Latvijā valsts iestādēm datubāzes atrodas apvienotā tīklā, polisi taustāmā veidā Latvijas Republikas robežās nav nepieciešams vadāt līdzi, savukārt līdzko pametat šīs valsts robežu, neatkarīgi no tā vai tā ir tuvāka vai tālāka valsts, uz kuru grasāties doties, nepieciešams OCTA polisi vadāt līdz taustāmā veidā, jo Eiropas Savienības datubāzes nav savienotas un, ja notiek kāds negadījums, tad nepieciešams uzrādīt pierādījumu par to, ka spēkrats un tā īpašnieka civiltiesiskā atbildība ir apdrošināti. Ja tas nenotiek, tad spēkrata īpašnieks var iedzīvoties īpaši bargās soda naudās, ko polise, diemžēl, nesedz.

Cik lielus zaudējumus sedz OCTA polise?

Kā jau jebkurai apdrošināšanas polisei, arī OCTA polisei ir savs atlīdzības limits. OCTA polise nodrošina zaudējumu atlīdzināšu līdz pieciem miljoniem eiro (summa ekvivalenta latos) un zaudējumus līdz vienam miljonam eiro (summa ekvivalenta latos). Ar ko atšķiras abas šīs kompensācijas? Ar to, ka atlīdzība līdz pieciem miljoniem eiro pienākas tad, ja ir nodarīti zaudējumi personai neatkarīgi no cietušo skaita, savukārt atlīdzība līdz vienam miljonam eiro pienākas tad, ja apdrošinātā persona ir nodarījis kaitējumu mantai neatkarīgi no trešo personu skaita.

Tā kā pieejamas ārkārtīgi daudz apdrošināšanas kompānijas un katras piedāvājums ir tik dažāds, ir izveidotas kompāniju interneta vietnes, kurās var atrast visu nepieciešamo informāciju ātri un bez liekas enerģijas patēriņa. Atliek vien izvēlēties sev izdevīgāko, pieteikt pakalpojumu internetā, apmaksāt un lietot bez raizēm līdz termiņa beigām.